USA:n Green Card

by rnn.yqe.

Green Card (United States Permanent Resident Card) on henkilökortti, jonka avulla voidaan osoittaa maahan muuttavan henkilön oleskelulupa USA:ssa. Green Card oikeuttaa tekemään myös töitä laillisesti Yhdysvalloissa. Green Card myönnetään maan kansalaisoikeuksia ja maahanmuuttoa käsittelevällä virastolla.

Ulkomaalainen, jolla on Green Cardin hakemus haun tietyssä vaiheessa, voi saada työlupa-asiakirjan, joka sallii ulkomaalaisen hakea väliaikaista työpaikkaa Yhdysvalloista. Lisäksi henkilön on mahdollisuus saada matka-asiakirja, jonka avulla hänellä on lupa palata muista maista takaisin Yhdysvaltoihin. Sekä työlupa-asiakirja ja matka-asiakirja ovat riippumattomia siitä, missä asemassa ulkomaalainen on. Esimerkiksi vaikka ulkomaalaisella olisi oikeus työntekoon H-1B-viisumilla.

Ulkomaalainen, jolla on ollut oleskelulupa Yhdysvalloissa viiden vuoden ajan, pystyy hakemaan maan kansalaisuutta. Jos oleskeluluvan haltija on kuitenkin rekisteröidyssä parisuhteessa maan kansalaisen kanssa lyhennetään aika kolmeen vuoteen. Mikäli oleskelulupa hankittiin alun perin turvapaikka-anomuksen yhteydessä, lyhennetään aika neljään vuoteen.

Yhdysvalloissa oleskeluluvan haltijoilla on vähemmän oikeuksia, mutta myös vähemmän velvollisuuksia kuin Yhdysvaltojen kansalaisilla. Oleskeluluvalla asuville ei tarjota äänioikeutta, eli he eivät voi äänestää vaaleissa. Oleskeluluvan haltijat eivät saa tuoda perhettään maahan eikä töihin Yhdysvaltojen liittovaltion hallitukseen. Joka tapauksessa niin Yhdysvaltojen kansalaiset kuin Yhdysvalloissa asuvien oleskeluluvalla majailevien tulee pulittaa veroja tuloistaan.