Ulkomailla työskentely

Monet ulkomailla työskentelevät suomalaiset ovat jonkin suomalaisen yrityksen tai organisaation lähettämiä työntekijöitä eli expatriaatteja. Lähettävä yritys tai organisaatio auttaa expatriaattiaan työlupien ja muiden oleskeluun tarvittavien lupien järjestämisessä. Expatriaattisopimuksella ulkomailla tehtävä työ on aina luonteeltaan määräaikaista. Se eroaa sillä muusta ulkomailla tehtävästä työstä, että expatriaatti maksaa veronsa Suomeen ja kuuluu Suomen sosiaaliturvaan. Expatriaatit ovat yleensä korkeakoulutettuja ja heillä on jo suhteellisen paljon kokemusta oman alansa työtehtävistä.

Ulkomaille voi lähteä myös ilman oman yrityksensä apua. Työpaikkailmoituksista löytyy nykyään hakuja Suomen lisäksi myös ulkomaille. EU- ja ETA-maissa suomalaisen on mahdollista työskennellä ilman työlupaa. EU-kansalaisilla on työnhaussa täysin samat oikeudet kuin maan omilla kansalaisilla. EU- ja ETA-maiden ulkopuolella työskennellessä tarvitaan työskentelyyn oikeuttava lupa. Turistiviisumilla ei voida kuitenkaan lähteä ulkomaille palkkatöihin. Joissakin maissa myös palkattomaan työharjoitteluun vaaditaan viisumi.

Nuorten aikuisten on mahdollista kuitenkin välttyä kyseisiltä muodollisuuksilta ja lähteä työskentelemään Australiaan tai Uuteen-Seelantiin Working Holiday -viisumin turvin, joka kestää 3 – 12 kuukautta. Working Holiday –ohjelmat ovat maksullisia, mutta vastineeksi saatavasta viisumista on paljon apua työnhaussa. Viisumia voi yrittää hakea itsenäisesti maan maahanmuuttoviranomaisilta välttääkseen ohjelmamaksun.

EURES on Euroopan maiden työvoimaviranomaisten verkosto, jota kannatta hyödyntää lähtiessään Euroopan sisällä ulkomaille töihin. EURES-neuvojalta saa apua kohdemaan työnhaussa ja asumisjärjestelyissä. EURES-portaalista löytää myös tietoja työnhakijan oikeuksista Euroopassa.