Työskentely freelancerina

by rnn.yqe.

Freelancer tarkoittaa pätkätöitä tekevää työntekijää, jolla on tavallisesti yksi tai useampi toimenantaja. Eroja tavalliseen virka- ja työsuhdetyöhön freelancerina työskentelyssä on suhteellisen monia. Freelancer tekee töitään toimeksiantosuhteessa vapaana ammattilaisena.

Palkka maksetaan freelancerille jokaisen työn päätteeksi. Hän saa siis aina kertaluontoisen korvauksen tekemästään työstä. Kyseessä ei ole työsuhde freelancerin ja toimenantajan välillä, joten toimeksiantajataho ei maksa freelancerille antamastaan palkkiosta sosiaali- ja eläketurvamaksuja. Freelancer itse joutuu vastaamaan ja hoitamaan sosiaali- ja eläketurvastaan. Työhön ei myöskään liity minkäänlaisia lomaetuja. Ennakonpidätys tehdään aina joko ennakonperintärekisterin tai freelancer-verokortin mukaisesti.

Suomessa on jotakuinkin 40 000 freelanceria. Heistä lähes puolet on alle 35-vuotiaita, eikä ole tietoa siitä, onko uravalintana freelancerin tehtävät vain väliaikaisia. Yleisemmin työkseen freelancausta tekevät toimivat kulttuurialalla. Freelancereiden tavallisia työaloja ovat muun muassa näyttelijät, valokuvaaja, toimittajat ja kielenkääntäjät.

Koska freelancer töitä tekevä ei ole palkansaaja, työ ei myöskään anna työttömyysturvan edellyttämää työssäoloehtoa. Tämän lisäksi freelancerin on itse hoidettava mahdolliset, vapaaehtoiset tapaturmavakuutukset työnteon ajalle. Liitto on vapaa-ajan osalta järjestänyt kaikille jäsenilleen vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen.

Henkilöiden, jotka haluavat tehdä freelancer-töitä pidemmällä aikavälillä, on kannattavaa huolehtia eläketurvastaan YEL:n eli Yrittäjien Eläkelain mukaan. Vakuutukset ja työttömyysturvat taas voidaan hoitaa ATY:n eli Ammatinharjoittajien ja Yrittäjien työttömyyskassan kautta.