Töihin EU:n ulkopuolelle

Töihin Euroopan Unionin ulkopuolelle on hiukan hankalampaa kuin EU:n sisäpuolella työskentely. Lähteäkseen työhön EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle, tarvitsee työnhakija työskentelyyn oikeuttavan luvan, jonka myöntää kunkin maan maahanmuuttoviranomainen. Työnhakijan tarvitsee itse selvittää työlupiin liittyvät vaatimukset ja menettelyt. Tavallisen turistiviisumin omaava henkilö ei voi tehdä palkkatöitä. Joissakin maissa myös työharjoitteluun vaaditaan viisumi.

Nuorille aikuisille (normaalisti 18-30 –vuotiaille) on tarjolla mahdollisuus välttää työluvan haku ja lähteä töihin EU:n ulkopuolelle myös Working Holiday -viisumin avulla. Suomalaisille Working Holiday –viisumia tarjotaan Australiaan tai Uuteen-Seelantiin. Kyseinen viisumi on voimassa 3 – 12 kuukautta ja sen voi hakea korkeintaan kaksi kertaa.

Yksityisyrittäjän siirtyy yleensä kohdemaan sosiaaliturvan piiriin lähtiessään töihin EU:n ulkopuolelle. Suomella on kuitenkin muutamien maiden kanssa kahdenvälisiä sopimuksia, joissa on toisinaan erikseen sovittu yrittäjän pysymisestä Suomen turvan piirissä. Näitä maita ovat muun muassa Australia, Chile, Intia, Israel, Quebec, Kanada ja USA.

Työluvan myöntämiseen vaikuttaa muun muassa hakijan koulutustaso, ikä, työskentelyn kesto, työkokemus, asiantuntemus joltakin erikoisalalta, opiskelu kohdemaassa sekä alan työntekijöiden tarve kohdemaassa.

Työluvan saaminen on suhteellisen paljon helpompaa, jos kohdemaasta ei löydy riittävästi kyseiseen työhön sopivia tekijöitä. Tavallisesti työluvan saaminen edellyttää sitä, että työnhakijalla on jo kiinnostunut työnantaja kohdemaassa, joka auttaa työluvan hankkimisessa. Kohdemaiden maahanmuuttoviranomaiset antavat lisätietoja työluvan hausta ja hakukriteereistä kaikille niistä kiinnostuneille.