EURES

by rnn.yqe.

Suunnitellessa työnhakua Euroopan sisällä kannattaa tutustua EURES-palveluihin sekä Suomessa että kohdemaassa. EURES on Euroopan maiden työvoimaviranomaisten verkosto. Verkosto on apuna kaikille työnhakijoille, jotta he voivat liikkua vapaasti Euroopan maiden välillä. EURES-neuvojia löytyy isommissa työ- ja elinkeinotoimistoissa.

EURES-neuvojalta kannattaa pyytää neuvoja ja vinkkejä asumiseen ja työnhakuun maassa, josta on kiinnostunut. EURES-neuvoja voi auttaa myös työttömyyskorvauksen siirtämiseen liittyvien paperiasioiden hoitamisessa. Työpaikan hakeminen ja saavuttaminen on asiakkaan itsensä vastuulla, mutta EURES-portaalista on hyvä etsiä eri maiden työpaikkoja ja tietoja työnhakijan oikeuksista Euroopassa.

EURESilla on palveluksessaan yli 900 EURES-neuvojaa. Neuvojat pitävät yhteyttä työnhakijoihin ja työnantajiin koko Euroopan sisällä. EURES-neuvojat ovat asiantuntijoita, jotka jakavat tietoa ja opastusta sekä sijoittamispalveluita Euroopan työmarkkinoista kiinnostuneille työnhakijoille ja työnantajille. Heidän tietämykseensä kuuluvat kaikki käytännölliset, oikeudelliset ja hallinnolliset asiat, jotka liittyvät työvoiman liikkumiseen eri maiden välillä. He työskentelevät jokaisen jäsenvaltion julkisessa työvoimahallinnossa tai EURES-verkoston yhteistyöorganisaatiossa.

EURESilla on Euroopan raja-alueilla tärkeä rooli: EURES jakaa tietoa ja sen tarkoituksena on auttaa niiden ongelmien ratkaisemisessa, joita työnantajat ja työntekijät joutuvat kohtaamaan rajoja ylittävässä työssäkäynnissä.

Vuonna 1993 perustettu EURES on yhteistyöverkosto Euroopan komission sekä ETA:n (Euroopan talousalue) julkisten työnvälityspalveluiden ja muiden organisaatioiden välillä. Myös Sveitsi on osa EURES-palveluja. EURESin organisaatioiden yhteiset resurssit muodostavat EURES-verkon tukevan pohjan, jolta se voi tarjota laadukkaita palveluja kaikille Euroopan työntekijöille ja työnantajille.