Cimo.fi

by rnn.yqe.

CIMO on Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus. Se on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva palvelu- ja asiantuntijaorganisaatio, jonka tarkoituksena ja suunnitelmana on edistää koulutuksen, työelämän ja kulttuurin, sekä nuorison keskuudessa toimivaa kansainvälisyyttä. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus perustettiin vuonna 1991.

Kansainvälisesti CIMO tekee tunnetuksi suomalaista koulutusta ja mahdollisuuksia osallistua opiskelijavaihtoon, harjoitteluun ja nuoriso-ohjelmiin Suomessa. Tämän lisäksi CIMO tukee Suomen kulttuurin ja kielen opetusta muiden maiden yliopistoissa.

CIMO tukee kansainvälistä toimintaansa kansallisesti sekä kansainvälisesti rahoitettujen ohjelmien avulla. Ohjelmat tarjoavat mahdollisuuden tutustua muihin maihin ja kulttuureihin jokaisella koulutusasteella sekä koulujen ulkopuolella. CIMO tukee laitosten yhteistyöhankkeita kansainvälisellä tasolla ja auttaa verkostoitumisessa. Ohjelmia ovat muun muassa oppilas-, opiskelija- ja opettajavaihto.

CIMO toimii myös erilaisilla eurooppalaisilla sivustoilla, joiden tarkoituksena on jakaa tietoa ja tärkeitä toimintoja erilaisille ryhmille nuorisotoimen, koulutuksen ja kulttuurin aloilla. He tiedottavat lisäksi EU:n rahoittamien ohjelmien tiedoista kulttuurialan kommunikoinnin ja aktiivisuuden edistämiseksi.

Cimo.fi on CIMO-keskuksen netissä toimiva, vuonna 2010 päivitetty palvelu. Cimo.fi -sivusto tuottaa kansainvälisten toimien parissa puuhaileville tietoa CIMO -keskuksen hallinnoimista palveluista ja ohjelmista. Verkkopalvelun päätoimittajina toimivat Heli Salonen (päätoimittaja) ja Tiina Lehmusvaara (varapäätoimittaja). CIMO.fi –sivuston toimituskunta on myös vastuussa CIMO –keskuksen Facebook-sivuston ylläpidosta.